"Handen på hjärtat, när hände det senast att en patient överdrev, undanhöll information eller rent av ljög om sina symtom för dig? Frågan är svår att besvara, eftersom vi i regel saknar såväl beredskap som instrument för att upptäcka det. Men om lögnen är lika vanlig inom vården som på andra sociala arenor är risken stor att det hände nyligen."

inleds i Läkartidningen artikeln:

 

Är vi alla lurade? - Om överdrifter, hemligheter och lögner i sjukvården

 

Anders Lundin överläkare, Psykiatriska kliniken, FoUU-sektionen, och

Christian Oldenberg leg psykolog, Neuropsykologimottagningen, båda vid Danderyds sjukhus, Stockholm

 

Med hänvisning till att det ett moraliskt svårt dilemma när man ställs inför att ifrågasätta patientens trovärdighet så mycket att man påstår att han eller hon ljuger eller gör sig till dras slutsatsen att olusten att upptäcka och avslöja fusk leder sannolikt både till att det upptäcks och identifieras alltför sällan och att det inte heller diskuteras inom kåren.

Vidare, visas hur ett fall illustrerar ett gravt bedrägligt beteende, som kallas patomimi, factitia-sjukdom (factitious disorder) eller Münchhausens syndrom, inklusive självskadande beteende.Författarna kommer så småningom fram till en moraliskt dilemma då ”fallbeskrivningarna illustrerar en inte helt ovanlig företeelse i sjukvården: fusk och fejkade symtom. Området är kontroversiellt. Läkarens och sjukvårdens gärning är att stå de lidande människorna bi, någon gång bota, ofta lindra, alltid trösta.

En uppriktig önskan att göra just detta är en viktig bevekelsegrund hos flertalet som väljer vårdyrken.Det är därför ett moraliskt dilemma när man ställs inför att så i grunden ifrågasätta patientens trovärdighet att man tror att han eller hon ljuger, bluffar eller gör sig till. Olusten att upptäcka och avslöja fusk leder sannolikt både till att det upptäcks alltför sällan och till att det inte heller diskuteras. Möjligen är en förändring på väg.

Även läkare bluffar, fastställer författarna.

Symtomöverdrifter är inte uteslutande ett patientbeteende. En tredjedel av amerikanska läkare medger att de överdriver symtom, anger felaktiga diagnoser eller anger symtom som patienten inte har i syfte att hjälpa dem till ersättningar som deras försäkringar annars inte skulle täcka.

I länder där stora belopp står på spel finns beskrivet hur de juridiska ombuden coachar klienterna hur de skall upp skall betonas och vad som skall undanhållas – och vid neuropsykologisk testning för att uppnå bästa ekonomiska resultat.

 

***

Vilken är andelen i Sverige där läkare medvetet överdriver symtom, anger felaktiga diagnoser eller anger symtom som patienten inte har i syfte att hjälpa dem i olika saklägen, typ vårdnadstvister?

 

 
 

Sidan är under konstruktion. ©2007

valens®